Uppdragsgivare: Lammhults Biblioteksdesign

Lammhults Biblioteksdesign säljer möbler och materiel till bibliotek världen över. Deras nätbutik Eurobib direct fylls ständigt på med nya produkter och då behovet av både inspirerande och korrekta produktbeskrivningar ständigt är aktuellt valde de Mirande Media för att göra produktöversättningar från engelska till svenska. 

UPPDRAG

Då Eurobib directs produkt- och informationstexter i original till katalog och nätbutik oftast författas på engelska behöver man översätta samtliga texter till svenska i samband med produktlanseringar och/eller vid förändringar i produktbeskrivningarna. Texterna innefattar allt från faktaspäckade hyllsystembeskrivningar till inspirerande copytexter om produkter i företagets nätbutik samt i den katalog som distribueras till de flesta bibliotek runtom i Sverige.

Arbetsgången vid översättningsuppdrag kan se lite olika ut men oftast vill jag se tidigare texter för att identifiera om det finns ett etablerat språkbruk som jag bör använda mig av. Har man någon typ av ”lathund” för frekventa ord och uttryck som man vill att jag använder ger det en stor tidsbesparing av förarbetet.

När jag tar på mig denna typ av produktöversättningar från engelska till svenska inkluderar jag dessutom alltid korrekturläsning och faktagranskning i uppdraget. För att undvika oklarheter och fel i min översättning noterar jag frågor i direkt anslutning till när jag överlämnar den översatta texten. Jag kan även komma att kontakta uppdragsgivaren löpande om det är något jag undrar över; det kan gälla textens betydelse och sammanhang eller om man använder speciella fraser eller uttryck i befintligt textmaterial hos uppdragsgivaren.

En stor del av mitt förarbete vid både översättningar och originalproduktion innefattar granskning av befintliga texter hos min uppdragsgivare. Detta är för att använda samma ton och ordval som övrig text på hemsida och i katalog.

Mirande Media leverar det färdiga materialet enligt överenskommelse på månadsbasis.

Behöver du få engelska produkttexter eller artikelbeskrivningar översatta? Kontakta mig så kommer vi överens om omfång och upplägg.

Vill du läsa mer om vad du och ditt företag kan få hjälp med när det gäller produkttexter, SEO, copy eller översättningar kan du läsa mer om det här.

HÄR KAN DU SE ETT URVAL AV ÖVERSÄTTNINGAR TILL EUROBIB DIRECT