Uppdragsgivare: Trädgårdsting

Trädgårdsting är en nätbutik som erbjuder lekfull och funktionell inredning för din utomhusmiljö. Man agerar återförsäljare till ett italienskt varumärke som både designar och producerar produkterna i sitt sortiment. Trädgårdsting är en butik som vill vara transparent och tydlig i sin produktinformation samtidigt som produkttexter till nätbutik ska inspirera och vara sökmotoroptimerade.

UPPDRAG

Produkttexter för nätbutik

I uppdraget ingick förutom ren produktion av produkttexter även upplägg för hur de skulle visas, vilken information som skulle finnas med på respektive produkt och hur denna information bäst visades. Förutom inspirerande och sökmotoroptimerad text var det viktigt att generell information om mått, vikt och material tydligt skulle visas och kunna jämföras. Nätbutiken var en WooCommerce butik i WordPress.

I första steget bestämdes vilka attribut som alltid skulle visas vid respektive produkt; mått, vikt, färg etc. Dessa attribut lades upp och gav enhetlighet till produktvisningen.

Produkttexterna författades därefter utifrån leverantörens information. Då något saknades kontaktade jag leverantören för att få kompletterande info om produkt eller tillverkning.

Informationstexter

Att produkterna både designades och tillverkades i Italien under rättvisa arbetsförhållande kändes viktigt för Trädgårdsting att framhålla. Ett antal designporträtt tillkom i uppdraget liksom tydlig och informativ materialtext där miljöpåverkan beskrevs både för produktion, hållbarhet och destruktion. I de fall elektrisk belysning ingick i möblerna skulle även informationstext om elsäkerhet och föreskrifter skrivas och länkas till direkt från produkten.

Arbetsgång

Arbetsgången vid denna typ av uppdrag kan se lite olika ut men oftast vill jag se eventuella tidigare texter för att identifiera om det finns ett etablerat språkbruk som jag bör använda mig av. Har man någon typ av ”lathund” för frekventa ord och uttryck som man vill att jag använder ger det en stor tidsbesparing av förarbetet. Vill man ha en viss stil eller tonalitet i sina beskrivningar är det till stor hjälp om man har funderat på det som uppdragsgivare.

Mirande Media leverar det färdiga materialet enligt överenskommelse.

Behöver du få produkttexter till din nätbutik eller katalog? Kontakta mig så kommer vi överens om omfång och upplägg.

Vill du läsa mer om vad du och ditt företag kan få hjälp med när det gäller produkttexter, SEO, copy eller översättningar kan du läsa mer om det här.

HÄR KAN DU SE ETT URVAL AV PRODUKT- OCH PRESENTATIONSTEXTER TILL TRÄDGÅRDSTING