Uppdragsgivare: Estetikcentrum i Malmö

Estetikcentrum i Malmö erbjuder specialistvård inom plastikkirurgi, kärlkirurgi, gynekologisk kirurgi, hårtransplantation och tandvård. Man önskade ge besökare på sin hemsida så mycket relevant information som möjligt. Man ville komplettera med SEO – sökmotoroptimerade blogginlägg. Optimerade genom både uppbyggnad och sitt innehåll.

UPPDRAG

Estetikcentrum i Malmö önskade att jag levererade bloggtexter på ett bestämt antal ord och med önskemål om vissa nyckelord  och nyckelordsfraser.

Jag definierade syftet med artiklarna till att beskriva och förklara olika typer av ingrepp så detaljerat som möjligt. Dessutom strävade jag efter att artiklarna skulle ge svar på frågor som potentiella kunder skulle kunna tänkas ställa innan de bestämde sig för vilken klinik man vill kontakta. För att kunna ge svar på frågor var jag tvungen att efterforska vilka funderingar man hade inför en operation eller ingrepp.

Arbetet bestod förutom att skriva sökmotoroptimerade artiklar alltså även till stor del i research. Dels om berörda ämnen men även vilka frågeställningar som var aktuella i så vitt skilda ämnen som tandblekning till bröstförstoring. Förutom att definiera målgrupperna för de olika behandlingarna ville jag även göra en mindre konkurrentanalys. Detta för att inhämta så mycket information om de olika ämnena som möjligt.

Utöver artiklarna, dess uppbyggnad och innehåll gav jag även förslag till intern länkning till och från bloggtexterna. Textens innehåll och artiklarnas uppbyggnad är en stor del av SEO medan länkning är en annan. Förslag till länkning ingår i princip alltid i mitt SEO-arbete.

Mirande Media levererade ett antal bloggtexter på månadsbasis enligt överenskommelse.

Vill du ha egna bloggtexter eller artikeltexter? Kontakta mig så kommer vi överens om omfång och upplägg.

Läs mer om vad som kan göra en artikel intressant!

 

URVAL AV BLOGGTEXTER TILL ESTETIKCENTRUM