STRATEGI

Hur ser din marknadsplan ut  och följer du den? Vi tittar på kommunikationsplan, gör aktivitetsplan och sorterar ut lämpliga kanaler för din verksamhet. Allt för att verksamheten ska flyta på.

kommunikation & strategi

Vad, när och hur?

Det är tre frågor som kan inleda ett samtal om din kommunikationsstrategi. Vi går gemensamt igenom vilka kanaler och plattformar som är lämpliga, vilket innehåll du vill ha och hur innehållet ska presenteras.

Ett genomarbetat koncept ger effektiv kommunikation både innehålls- och kostnadsmässigt. Jag utarbetar förslag till kanalplan, gör SWOT-analys och sammanställer en omvärldsbevakning så att du kan lägga krutet på rätt saker.

En genomarbetad strategi gör det svårgripbara tydligt.

 

Målgrupper 

Någon form av målgruppsanalys är nödvändig för att nå fram till en relevant strategi. Ställ dig frågan vem dina nuvarande kunder är, vem dina framtida kunder skulle kunna vara och vilka kunder du vill attrahera idag, imorgon och om ett år. Detta är frågor som du måste ställa dig men som ofta kan vara bra att ha en extern persons ögon på. Jag är gärna din speaking partner!

 

Jag är redo när du är det!

Din strategi väntar på dig!