Bra att veta om typsnitt och typografins grunder

Bra att veta om typsnitt och typografins grunder

Att valet av typsnitt till en text – oavsett vad den förmedlar för budskap – är viktig vet nog de flesta, men få tänker på det i det dagliga livet i de texter som möter oss överallt i olika skepnader. vad är ett typsnitt?  Ett typsnitt kan beskrivas som ett komplett...